Trang chủ » Sản phẩm » Thiết bị trạm biến áp » Máy cắt tự đóng lại


(Gửi lúc 10:40' 10/09/2009)
Máy cắt SF6 ngoài trời là thiết bị kiểm soát và bảo vệ hệ thống điện 110KV và dòng xoay chiều tần số 50Hz(Gửi lúc 10:39' 10/09/2009)
Máy cắt chân không loại trong nhà, cao thế, dòng xoay chiều 3 pha 50Hz.(Gửi lúc 10:37' 10/09/2009)
Máy cắt HD4 được sử dụng trong việc phân phối điện để kiểm soát và bảo vệ đường dây, biến áp và các trạm phân phối.(Gửi lúc 10:32' 10/09/2009)(Gửi lúc 10:27' 10/09/2009)
Loại ngoài trời , 24 KV


sản phẩm tiêu biểu


Quảng cáo

Công ty cổ phần bơm Hải Dương

Sản phẩm chất lượng cao